web analytics

Kalle Norwald Familj – Kalle och Erik, som bor i Stockholm, hade länge vetat att de ville bilda familj tillsammans. Adoption verkade vara det bästa alternativet vid den tiden.

Det faktum att de är biologiskt släkt har aldrig varit viktigt för någon av dem, och de trodde att att adoptera ett barn skulle innebära att hjälpa någon i nöd genom att ge dem ett tryggt och stabilt hem. Den enda svårigheten har alltid varit att det har varit nästan svårt att göra det.

Kalle Norwald Familj
Kalle Norwald Familj

Enligt Kalle och Erik i ett blogginlägg var de medvetna om ett homosexuellt par i Danmark som hade lyckats adoptera från Sydafrika, men det var det enda fallet då två män hade adopterat på internationell nivå utan några kopplingar till land i fråga.

Tidigare när par av samma kön adopterade internationellt i Sverige var det alltid så att en av föräldrarna var medborgare i det land där adoptionen ägde rum.

Kalle Norwald Familj
Kalle Norwald Familj

I den situationen, förklarar Kalle Norwald, handlar det om inhemsk adoption.

Det är ingen skillnad i processen för samkönade par och heterosexuella par. Det innebär obligatorisk föräldrautbildning samt en grundlig undersökning av hushållet.

När du förbereder dig för att välkomna ett barn som har haft en tidig separation, finns det ett antal överväganden att tänka på. Vi har pratat om utmaningarna med att uppfostra barn och vår egen uppväxt.

Enligt colombianska myndigheter läggs ytterligare förfaranden till utredningen, som bland annat innefattar medicinska och psykiatriska tester. Efteråt kan de bara hoppas att det finns en ung i Colombia som ser fram emot att träffa sina nya föräldrar

. Det finns dock inga riktiga säkerheter förrän all rättsdokumentation har slutförts och deras potentiella barn har kommit säkert till Sverige med Kalle och Erik, vilket kan ta flera månader. Det är möjligt att detta kommer att ske under det följande året, i bästa fall.

Kalle Norwald Familj
Kalle Norwald Familj

-Det här är enormt för oss som blivande föräldrar, men det är också en stråle av hopp för andra samkönade par som överväger adoption.

0Shares

By admin

error: Content is protected !!