web analytics

Företaget grundades 1986 under namnet Svensk Fondservice av Alexander Ernstberger (född 1986) och David Persson Rothman (född 1980) och fick tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet 2010 av Finansinspektionen, Finansinspektionen.

Följaktligen började företaget som säljare inom premiepensionssystemet i denna egenskap. År 2013 bytte företaget namn till Allra för att återspegla det nya varumärket.

Alexander Ernstberger Föräldrar
Alexander Ernstberger Föräldrar

Efter att ha mottagit klagomål från konsumentombudsmannen utfärdade Konsumentverket ett föreläggande mot företaget, som då kallades Swedish Fund Service, 2013. Företaget hade anklagats för att ha fakturerat personer som inte ansåg sig ha ingått ett överenskommelse vid den tiden.

På grund av detta meddelade företaget att det inte längre kommer att tillhandahålla telefontjänster till medlemmar av premiepensionsplanen via telefon.

Alexander Ernstberger Föräldrar
Alexander Ernstberger Föräldrar

Stockholms tingsrätt ogillade alla anklagelser mot de tilltalade den 31 januari 2020. Som ett resultat avfärdade domstolen även Pensionsmyndighetens krav på skadestånd.

I slutändan överklagade åklagaren till hovrätten, och i juli 2021 dömdes alla tilltalade bland annat för mutor och otrohet mot principen.

Alexander Ernstberger Föräldrar
Alexander Ernstberger Föräldrar

Hovrätten konstaterade att “alla svarande har gått med på planen, den kriminella planen, och alla har deltagit aktivt i genomförandet och har varit avgörande för genomförandet av planen”, enligt domstolen. Ernstberger befanns skyldig och dömdes till sex år bakom galler. De återstående anklagade dömdes till två till fem års fängelse respektive ett till fyra års fängelse.

0Shares

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!